Akdeniz Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Önder BİLGİN

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Önder BİLGİN

2.      Doğum Tarihi: 01.02.1972

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri

Fırat Üniversitesi

2000

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2008

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 08.06.2010          

Doçentlik Tarihi                :

Profesörlük Tarihi            :


6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

6.2.  Doktora Tezleri


7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Bilgin, Önder, Royce'un Ahlâk Temellendirmesinde İyilik ve Kötülük Kavramının Yeri, Felsefe Dünyası Dergisi, Türk Felsefe Derneği Yayını, S.49, 2009/1, s. 143–156, Ankara, 2009.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Türer, Celal, Bilgin, Önder, “Royce’s Typologies of Moral self in the View of Islamic Ethics”, American and European Values IV. I. International Conference on Josiah Royce, Poland/Opole, 24–28 Haziran 2008.

2- Bilgin, Önder, Çapçıoğlu, İhsan, Yaşlılık ve Dindarlık İlişkisi Üzerine, IV. Türkiye Uluslar arası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, Antalya, 2010.


7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Bilgin, Önder, Josiah Royce'un Hayatı ve Felsefi Eserleri, AÜİFD, XLIX (2008), sayı II, s. 287–309

2- Bilgin, Önder, William James Pragmatizmine Eleştirel Bir Yaklaşım, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.15/1, Elazığ,2010, s.163–182.


7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Yücel Çetin, Ayşe, Bilgin, Önder, “Ömer Hulusî (1840–1910) Hayatı ve Eserleri Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, C. 2, s. 361–374, Sivas, 2008.

2- Bilgin, Önder, Geleneksel Ahlâktan Dizi Ahlâkına: Ahlâkı Hak Saklasın, Modern Çağlarda Ahlâk, Ulusal Sempozyumu, 07–08 Mayıs 2010, Konya.

3- Bilgin, Önder, Ahlâk Temellendirmeleri Bağlamında İyilik kavramının Yeri, Rolü ve Değeri: Royce’ci Bir Yaklaşım, 1. Ulusal İyilik Sempozyumu, 20–21 Haziran 2009, Elazığ, 2009, s. 434–443.


7.7. Diğer yayınlar

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap

Kitap: Bilgin, Önder, Sadakat Ahlâkı, Ankara, 2009.

Alanında kitap çevirisi

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi

Robinson, Daniel S., Kaplan, İbrahim, Bilgin, Önder, “Felsefi Terminolojinin Başlangıcı ve Gelişimi Üzerine Royce'nin Bakışı”, Dini Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 27, s. 299–307; C. 10,  S. 28, s. 288, Ocak-Nisan 2007, Mayıs-Ağustos 2007.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Kitap Tanıtımı: Bilgin, Önder, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, Ocak- Haziran 2008, s. 247, 248.

 

8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)


9.    İdari Görevler

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Üniversitesi, 2010-2014.

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Felsefe Derneği

 

11.  Ödüller

Sayfa Özeti: Yrd. Doç. Dr. Önder BİLGİN

Anahtar Kelimeler: